Husorden

Affald: Almindelig dagrenovation sortres jf. de gældende regler fra Silkeborg Forsyning:

  • Madaffald i de grønne poser (uden emballage)
  • Pap og papir
  • Metal og glas (ikke i poser)
  • Plast og mælke/juice-kartoner
  • Restaffald i sorte affaldsposer

Maksimum antal gæster: Set the number of guests allowed to sleep on your property, including adults and children.


Minimum alder for primær gæst/lejer: Den primære gæst som fortager bookingen skal være fyldt 18 år.

Arrangementer: Arrangementer er ikke tilladt på ejendommen med mindre der er givet tilladelse på forhånd fra Døssinghus. Hvis du ønsker at spørge lov om et arrangement så skriv gerne en besked til os og angiv antal af gæster uafhængigt af overnattende gæster.


Rygning: Rygning er ikke tilladt inden døre. Rygning er kun tilladt i gårdhaven.

Børn er tilladt: Børn i alle aldre er velkommen men der skal udvises hensyn til anre gæster og beboere.

Kæledyr: Gæster må gerne tage deres hund med så længe de har tilføjet det i deres booking. Maksimum 2 hunde per lejlighed. Der er et ekstra rengøringsgebyr på 150 DKK per hund per ophold.

Frostvejr: For at undgå frostspringninger og fugtdannelse i leljligheden, bør radiatorene aldrig været helt lukket til, men altid være indstillet på mindst “1 1/2”.

Fællesareal: På fællesarealerne må intet stilles længere tid. Ejendomsadministratorer kan ved egen foranstaltning og uden noget ansvar flytte sådanne genstande, så de ikke er til gene.

Færdsel: Vi hensyn og forsigtighed når du færdes i området.

Musik og støj: Vis hensyn. Undgå støjende adfær, som kan virke generende for andre. Efter kl. 22:00 bør du vise særligt hensyn til dine naboer ved at dæmpe ned, så du ikke forstyrrer andre beboeres/gæsters ønske om nattero.

Parkering: Parkering må kun finde sted på de etablerede parkeringspladser. Hvor der er gæsteparkering henvises til gensidigt hensyn.

Udluftning: Det anbefales at lufte ud 2 gange dagligt med gennetræk for at undgå emdannelser og følgende ødelæggelse af træværk, tapet og maling, samt forekomst af sølvfiks. Ved langvarig udluftning bør der lukkes ned for radiatorerne. I perioder med ustadigt vejr, hold da ikke vinduer åbne længere end normal udluftning vil betinge.

Vaskemaskine: Opvaskemaskiner, tørretumbler og vaskemaskiner kun installeres af en autoriseret installatør. Af hensyn til støj må disse ikke køre efter kl 22:00.